MenuKOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

z dnia 31 października 2017 r.

w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2018

Na podstawie art. 17 ust. 11 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1866, 2003 i 2173) ogłasza się Program Szczepień Ochronnych na rok 2018, który stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

(Całość dostępna do pobrania tutaj)