MenuKOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

z dnia 16 października 2019 r.

w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2020

Na podstawie art. 17 ust. 11 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495) ogłasza się Program Szczepień Ochronnych na rok 2020, który stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

(Całość dostępna do pobrania tutaj)