MenuProgram profilaktyczny finansowany przez NFZ

Programem objęte są wszystkie kobiety w wieku od 25 do 59 lat, które nie miały wcześniej wykonywanego badania cytologicznego w ramach programu.

Czynniki ryzyka raka szyjki macicy to:

• infekcje wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)
• wiek (zachorowalność wzrasta z wiekiem)
• wczesne rozpoczęcie życia seksualnego
• duża liczba partnerów seksualnych
• duża liczba porodów
• niski status społeczny i ekonomiczny
• palenie papierosów
• stwierdzona wcześniej zmiana patologiczna w badaniu cytologicznym

W przychodni Medicus X pacjentki mogą zostać zaszczepione przeciwko rakowi szyjki macicy (szczepienie płatne).