MenuPODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA:

lek. med. Krystyna
GÓRNAŚ-SALATA

pediatra,
specjalista medycyny rodzinnej

lek. med. Małgorzata
WALEROWICZ

lekarz chorób wewnętrznych,
specjalista medycyny pracy

lek. med. Małgorzata
KWIATKOWSKA

pediatra,
specjalista rehabilitacji medycznej

lek. med. Dorota
KOZŁOWSKA

pediatra,
specjalista medycyny rodzinnej

lek. med. Andrzej
LUDEW

specjalista chorób wewnętrznych
 

lek. med. Joanna
KRAKOWIAK

lekarz chorób wewnętrznych
 

lek. med Beata
SIAREK

specjalista pediatrii
i neonatologii

lek. med. Ewa
CISZAK

specjalista pediatrii
 

lek. med. Barbara
BAKA

lekarz chorób zakaźnych
 

lek. med. Kamila
PIOTROWSKA

lekarz rezydent w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej
 

lek. med. Emil
WINKLER

lekarz rezydent w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej
 

 

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA:

lek. med. Stanisław
BAKA

lekarz ginekolog – położnik