MenuPIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWE RODZINNE:

Anna BASISTA – pielęgniarka dyplomowana
Marcela BIAŁEK – pielęgniarka dyplomowana
Elżbieta DYNAREK – pielęgniarka dyplomowana
Edyta KORNACKA – pielęgniarka dyplomowana, mgr pedagogiki
Beata SMOLARCZYK – pielęgniarka dyplomowana, licencjat pielęgniarstwa
 
PIELĘGNIARKI PRAKTYKI:

Agnieszka LITWIŃSKA – pielęgniarka dyplomowana
Joanna MIERNIK – pielęgniarka dyplomowana
Agnieszka SIECZKA – pielęgniarka dyplomowana, mgr pedagogiki medycznej
Sylwia PODLEWSKA – pielęgniarka dyplomowana, licencjat pielęgniarstwa