Pielęgniarki

PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWE RODZINNE:

  • Dorota ADAMCZYK – pielęgniarka dyplomowana, mgr pielęgniarstwa
  • Anna BASISTA – pielęgniarka dyplomowana
  • Marcela BIAŁEK – pielęgniarka dyplomowana
  • Edyta KORNACKA – pielęgniarka dyplomowana, mgr pedagogiki
  • Beata SMOLARCZYK – pielęgniarka dyplomowana, licencjat pielęgniarstwa

PIELĘGNIARKI PRAKTYKI:

  • Agnieszka LITWIŃSKA – pielęgniarka dyplomowana
  • Monika SŁOKA-DĄBROWA – pielęgniarka dyplomowana, mgr pielęgniarstwa
  • Agnieszka SIECZKA – pielęgniarka dyplomowana, mgr pedagogiki medycznej
  • Sylwia PODLEWSKA – pielęgniarka dyplomowana, licencjat pielęgniarstwa