Przychodnia MEDICUS X

Medicus X prowadzi działalność na rynku medycznym od 1 stycznia 2006r. Świadczy usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Ginekologiczno-Położniczej w ramach kontraktu z NFZ.

Przychodnia Medicus X działa w nowym budynku spełniającym wszystkie wymogi obowiązujące w zakładach opieki zdrowotnej. Jest w pełni przygotowana do przyjmowania osób niepełnosprawnych.

W przychodni znajduje się nowoczesna pracownia USG, pracownia diagnostyki kardiologicznej oraz prywatne gabinety specjalistyczne.

Ponadto dzięki nawiązaniu współpracy i podpisaniu stosownych umów Medicus X jest partnerem medycznym prywatnych firm ubezpieczeniowych: Allianz, Medica Polska, Signal Iduna, Generali, Falck Medycyna. Dla osób ubezpieczonych w tych firmach Medicus X świadczy usługi medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i opieki specjalistycznej.

W przychodni prowadzone są także badania z zakresu medycyny pracy.

Sukcesem lekarzy i pielęgniarek pracujących w Medicus X jest fakt, że codziennie kolejni pacjenci zapisują się do przychodni. Ze względu na to już dwukrotnie – w 2008 r. i 2012 r. budynek przychodni został rozbudowany. Przychodnia, od 2012 r. w pełni skomputeryzowana, jako pierwsza w powiecie skarżyskim wprowadziła elektroniczną rejestrację na wizyty oraz karty pacjenta.

W 2010 r. Przychodnia Medicus X została uhonorowana nagrodą „Powiatowe Dęby” za osiągnięcia w dziedzinie przedsiębiorczości na terenie powiatu skarżyskiego, a w 2012, 2015, 2016 i 2018 roku zdobyła I miejsce w Plebiscycie Echa Dnia i Narodowego Funduszu Zdrowia na najlepszą przychodnię w powiecie skarżyskim.

Prezesem Medicus X jest lek. med. Małgorzata Kwiatkowska.