MenuNASZA OFERTA:

podstawowa opieka zdrowotna:
- świadczenia lekarza POZ,
- świadczenia pielęgniarki POZ,
- świadczenia położnej POZ,
ambulatoryjna opieka specjalistyczna:
- Poradnia Ginekologiczno-Położnicza,
medycyna pracy,
badania laboratoryjne,
pracownia USG,
pracownia diagnostyki kardiologicznej,
szkoła rodzenia,
gabinety prywatne:
- Gabinet Laryngologiczny,
- Gabinet Diabetologiczny,
- Gabinet Terapii Psychologicznej
- Gabinet Ortopedyczny,
- Gabinet Kardiologiczny,
- Gabinet Psychiatryczny,
- Gabinet Stomatologiczny,
- GEERS - Akustyka Słuchu.